NOV SİSTEMLƏRİ 

Suyun binanın təməlinə və divarlarına düşməsinin qarşısını alan və bununla da vaxtından əvvəl məhv olmasından qoruyan mürəkkəb bir nov və boru sistemi.

 • 1. Novun qapağı
 • 2. Novun uzun kronşteyni
 • 3. Novun qısa kronşteyni
 • 4. Nov
 • 5. Qəbuledici qıf
 • 6. Qıfın toru
 • 7. Novun birləşdiricisi
 • 8. Novun bucağı
 • 9. Əymə
 • 10. Troynik
 • 11. Boru
 • 12. Çıxarıcı əymə
 • 13. Əymə boru
 • 14. Su kollektorunun keçici elementi
 • 15. Boru birləşdiricisi
 • 16. Tullantı qabı
 • 17. Şıp altında boru montajı
 • 18. Ağac altında boru montajı
 • 19. Su kollektoru qıfı

1 p/m 10 azn-dən quraşdırma qiyməti

Dil seçin